Drodzy Czytelnicy!

Tęsknota za pokojem jest obecna we wszystkich ludzkich sercach. Tylko w pokoju może bowiem człowiek realizować swoje marzenia i plany, tylko pokój pozwala mu być szczęśliwym.

Gwarancją i źródłem pokoju naszego serca jest tylko więź z Bogiem. Nawet jeśli napotykamy trudności i życiowe przeciwności, nawet jeśli przygniata nas cierpienie i choroba, nawet jeśli ludzie się od nas odwracają, to zawsze możemy zachować w sercu pokój i dzięki temu dalej wędrować ścieżkami życia. Nie pozwólmy nikomu i niczemu oderwać nas od Boga i zniszczyć naszego wewnętrznego pokoju. Módlmy się o trwanie w pokoju i wewnętrzną siłę, aby wytrwale kroczyć drogą pokoju. Módlmy się także za innych, szczególnie tych, którym brakuje pokoju i go szukają, aby odnaleźli jego prawdziwe źródło – Boga.

Być czcicielem Matki Pokoju oznacza gotowość podjęcia się wielkiego dzieła obrony i umacniania pokoju w świecie. Jak to możemy czynić? Przede wszystkim mamy dbać o pokój w naszym sercu, czyli troszczyć się o życie w łasce uświęcającej, w przyjaźni z Bogiem. Potem powinniśmy zadbać o dobre relacje w rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, aby odnosić się do wszystkich życzliwie i przyjaźnie. Ważne też, aby przyjmować postawę otwartego serca wobec każdego człowieka, nawet spotkanego po raz pierwszy, aby obdarzyć go uśmiechem i dobrym słowem. Nasza odpowiedzialność wykracza poza granice naszego domu, naszej miejscowości, naszego kraju i obejmuje cały świat. Stąd też potrzeba naszej modlitwy za wszystkich, których dotyka tragedia wojen i konfliktów. W ten sposób niesiemy wszędzie pokój, pamiętając, że jest on zawsze Bożym darem, o który trzeba prosić.  


 ks. Janusz Kumala MIC
 Dyrektor Centrum Formacji Maryjnej

Zachęcamy do lektury i prenumeraty czasopisma na rok 2024

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

      

       logo 777bialeeee

 

 

               Polityka prywatności

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary