Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w licheńskim sanktuarium każdego dnia buduje przyjaźń z Maryją i inspiruje do naśladowania Matki Bożej.

Z dyrektorem Centrum Formacji Maryjnej ks. Januszem Kumalą MIC i pracownicami Centrum rozmawia Amelia Siuda-Koszela.

Maryjny styl życia

Historia Centrum sięga 2 lipca 1997 roku, kiedy zostało powołane do istnienia przez Przełożonego Prowincji ks. Jana Rokosza MIC. Pomysłodawcą Centrum i jego dyrektorem jest ks. Janusz Kumala MIC, obecny kustosz sanktuarium. Ksiądz Kumala wrócił wówczas z Włoch, w Rzymie studiował mariologię, zaś w Crotone w Kalabrii pracował w sanktuarium maryjnym, gdzie, choć krótko, też już prowadził Centrum Formacji Maryjnej. Tam zdobyte doświadczenia zostały rozwinięte w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. – Zadaniem CFM jest troska o maryjne oblicze Kościoła, to znaczy promowanie maryjnego stylu życia, czyli właśnie kultury codziennego życia, gdzie inspiracją jest osoba Maryi. Chodzi o harmonię w pobożności maryjnej, gdzie dopełnia się wzywanie na pomoc Maryi z Jej naśladowaniem. W polskiej pobożności ważna jest większa troska o kształtowanie duchowości maryjnej, opartej na Biblii i zdrowej tradycji Kościoła – mówi ks. Janusz Kumala.

Centrum organizuje rekolekcje dla różnych grup, dni skupienia, formacji maryjnej, sesje formacyjne, sympozja i inne spotkania o charakterze maryjnym. Wydaje również czasopisma i książki.

Być jak Matka Boża

W rekolekcjach maryjnych udział mogą wziąć wszyscy. A skierowane są m.in. do organizatorów i przewodników pielgrzymek, do zelatorów Duchowej Rodziny Mariańskiej, lecz także organizatorzy nie zapominają o małżeństwach, rodzicach czy członkach wspólnot modlitewnych. Tematycznie rekolekcje ogniskują wokół Eucharystii, rozważania Pisma Świętego – lectio divina w Szkole Niepokalanego Poczęcia, różańca, jak również mówią o budowaniu relacji z ludźmi. Zawsze inspirowane ewangelicznym życiem Matki Bożej w kontekście aktualnego programu duszpasterskiego w Polsce.

Małżeństwo z 34-letnim stażem Dagmara i Adam, którzy przyjechali z Luzina, uczestniczyli w rekolekcjach maryjnych po raz drugi. – Rekolekcje o rozpoznawaniu woli Bożej na wzór Maryi były pomocne. W pędzie życia codziennego człowiek zapomina, że powinien kierować się tym, co mówi Pan Bóg. Uważamy, że takie spotkania umacniają nasze małżeństwo – przyznali.

Pani Elżbieta z Piły pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej każdego roku, już ponad 30 lat! – Mam nadzieję, że będę tu przyjeżdżała do końca życia, bardzo mocno duchowo przeżywam rekolekcje maryjne. Kiedy zbliża się styczeń, nie mogę się już doczekać wyjazdu do Lichenia, tęsknię za Matką Bożą – mówiła. Cieszy się, że może uczestniczyć w rekolekcjach razem ze swoją wnuczką Karoliną.

W naszych domach

Jednak nie tylko pielgrzymi mogą zgłębiać duchowość maryjną. Centrum dociera do tysięcy rodzin w Polsce i za granicą (Niemcy, Anglia, Kanada i USA) poprzez publikacje czasopism, modlitewników i książek o tematyce maryjnej.

„Zeszyty Maryjne” pomagają Czytelnikom pogłębić swoją duchowość chrześcijańską w oparciu o przykład życia Matki Jezusa, lepiej poznać Maryję i gorliwiej naśladować. Czasopismo „Matka Pokoju” wspiera w wychowaniu do życia w pokoju. Głównym jego celem jest inspirowanie do życia w harmonii z Bogiem i z ludźmi oraz do modlitwy o pokój, którego tak bardzo potrzebuje świat i my sami – w naszych rodzinach, sąsiedztwie, zakładach pracy, w naszych sercach.

„Salvatoris Mater”, tytułowe wydanie Centrum Formacji Maryjnej, to pierwsze i, co warto podkreślić, jedyne polskie pismo naukowe poświęcone Matce Bożej. Ukazuje się od 1999 r. i przybliża aktualną naukę Kościoła o Maryi, dorobek wybitnych polskich teologów w dziedzinie mariologii oraz osiągnięcia mariologii współczesnej.

„Ephemerides Marianorum”, rocznik Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej, adresowany jest szczególnie do księży i braci marianów, ale też do wszystkich, którzy w swoim życiu inspirują się mariańskim charyzmatem.

Wiele innych pozycji można odszukać w księgarni Centrum Formacji Maryjnej: lichen.maryja.pl. To modlitewniki i książki zawierające rozważania duchowe na różne tematy dotykające nie tylko wiary, ale również m.in. rodziny.

Zasada wzajemnego dobra

Szerzenie myśli maryjnej i miłości do Jej Syna nie byłoby możliwe bez zgranego zespołu. Dział redakcji tworzą: redaktor naczelny ks. Janusz Kumala MIC oraz redaktorki Danuta Mastalska, Maria Nowakowska, Justyna Zacharek wraz z graficzkami Agnieszką Małolepszą i Bożeną Rychlewską. Sekretariat Centrum i dział prenumeraty prowadzą Kamila Gruberska i Agnieszka Pawlak, natomiast dział sprzedaży i wysyłki Katarzyna Gruberska i Ilona Brochocka. – Myślę, że dla każdej osoby zatrudnionej w Centrum, niezależnie w jakim dziale, praca jest jednocześnie służbą – służbą Bogu i bliźniemu na wzór Maryi. Jej słowa „Oto ja Służebnica Pańska” są miarą naszej posługi, one nas kształtują duchowo. Jak Maryja, sercem wrażliwym staramy się służyć naszym Czytelnikom, Prenumeratorom, Rekolektantom – mówi Maria Nowakowska.

Panie przyznają, że duchowo kształtuje je pobożność pielgrzymów, świadectwa Czytelników, ich niezłomna wiara, nadzieja w sytuacjach beznadziejnych, ich miłość i zawierzenie Maryi.

Obok tego nie można przejść obojętnie. To porusza ducha wiary i pobożności. Działamy trochę na zasadzie wzajemności – my niesiemy słowo Boże naszym Czytelnikom i Rekolektantom, przybliżamy im Maryję, by bardziej Ją poznali i pokochali, a oni dają nam kosztować owoców wiary, jakie wydają swoim życiem na wzór Maryi. Wtedy to wszystko ma sens – przyznają pracownice Centrum Formacji Maryjnej. 

Nasze miejsce pracy sprawia, że patrzymy inaczej na świat, patrzymy przez pryzmat wiary. Mamy większą świadomość, wiedzę i każdego dnia budujemy swoją wrażliwość przez kontakt z Czytelnikami. Bardzo miłe jest, że często okazują swoją wdzięczność – dodaje Katarzyna Gruberska.

Przyjąć Matkę do siebie

Zmienia się otoczenie, oczekiwania, narzędzia pracy, i za tym zespół Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” stara się nadążać, ale człowiek pozostaje taki sam. – Nasz Czytelnik, Rekolektant, te wszystkie samotne osoby, które do nas telefonują – w głębi serca pozostają tacy sami, z pragnieniem bliskości Boga i czułej opieki Maryi. Nasza odpowiedź na te potrzeby od 25 lat pozostaje niezmienna: poznaj Maryję, pokochaj Ją i naśladuj – mówi Maria Nowakowska.

Zawsze przecież aktualny jest testament Jezusa z krzyża, który chciał, abyśmy – jak św. Jan – przyjęli Maryję „do siebie”, czyli duchowej przestrzeni naszego życia. A z tym wiąże się właśnie troska o poprawny kształt naszej duchowości i pobożności maryjnej – podkreśla ks. Janusz Kumala MIC.

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

      

       logo 777bialeeee

 

 

               Polityka prywatności

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary