Od 1998 roku Centrum Formacji Maryjnej, którego celem jest troska o pobożność maryjną zgodną z nauczaniem Kościoła, publikuje dwumiesięcznik „Zeszyty Maryjne”. Czytelnicy „Zeszytów”, zgromadzeni w szkole pod patronatem Maryi – Matki i Nauczycielki, prowadzeni są w duchu kultury i pobożności maryjnej. Podejmują trudną, ale jakże owocną formację swojego życia w oparciu o przykład życia Matki Bożej. Duchowe i formacyjne artykuły pomagają Czytelnikom, którzy stają się w szkole Maryi wiernymi uczniami, coraz lepiej Ją poznawać, uczą się Ją naśladować, a w szczególnej mierze coraz bardziej miłować, by przez Maryję umiłować Chrystusa i Jemu zawierzyć swoje życie.

Poznawać

„Oto Matka twoja” jest serią artykułów przybliżających Czytelnikowi osobę Maryi z Nazaretu, Matki Zbawiciela, historię Jej życia i macierzyńskiej obecności w historii Kościoła i świata. Pierwszym etapem nawiązywania przyjaźni czy miłości zawsze jest wzajemne poznawanie się i budowanie zaufania. Maryja zna swoje dzieci, ich pragnienia, troski i głębię ich serc. Pragnie i Ona być przez nie poznana jako serdeczna Matka, cierpliwa Nauczycielka i czuwająca Opiekunka. Temu służą „Zeszyty Maryjne”, czego świadectwo znajdujemy w jednym z listów do Redakcji: Artykuły zawarte w „Zeszytach Maryjnych” tłumaczą mi, czym jest prawdziwa miłość. Pomagają mi żyć i akceptować moją codzienność. Wiem, że to Maryja, najlepsza Matka, uczy mnie, jak wytrwać w przeciwnościach, chorobach, niepowodzeniach, różnych brakach. Wierzę, że w tym wszystkim naśladuję Jej Syna Jezusa Chrystusa, a moja Najukochańsza i Najlepsza Matka pomaga mi doświadczać Jego Miłości i z Nią trwam przy Jezusie.

Umiłować

Modlitwy, medytacje, ufne wezwania do Matki Bożej zamieszczone na stronach „Zeszytów Maryjnych” są jak dialog dziecka z ukochaną Matką, jak rozmowa ucznia z Nauczycielką, jak ufne zwierzenia najlepszemu Przyjacielowi. Bliskość i więź miłości rodząca się pomiędzy Maryją i Czytelnikami „Zeszytów” to owoc przeczytanych i poddanych artykułów, każdego słowa, które jest słowem Matki do swoich ukochanych dzieci. Zwierza się jedna z Czytelniczek: Czytanie „Zeszytów Maryjnych” pomaga mi w trudnych chwilach, daje siłę i moc wiary w momentach smutnych. Podnoszą mnie na duchu i przynoszą zawsze odpowiedź na trudy codziennego życia. Zauważam też, że coraz bardziej kocham Maryję.

Naśladować

Uczeń w szkole Maryi nie tylko zdobywa wiedzę, jak żyć Ewangelią, lecz uczy się wiernie realizować ją w swoim codziennym życiu. Owocem poznania Maryi jest zachwyt nad Jej pięknym życiem z Bogiem, w Bogu i dla Boga oraz pragnienie, by stać się podobnym do Maryi. Podejmując trud autentycznego życia chrześcijańskiego, Czytelnicy „Zeszytów” zapraszają na drogi swojej codzienności Maryję, która przewodzi im w wierze, w modlitwie, w duchowej formacji, przeprowadza przez zawikłane sprawy współczesnego świata, jak też jest obecna w ich domach, pośród rodzinnych spraw, dni radosnych i bolesnych. Ta bliskość Matki, kroczenie Jej śladami, czyni uczniów Maryi mocniejszymi w miłości i w wierze oraz silniejszymi wobec trudów życia. Agata, czytelniczka „Zeszytów”, napisała: Z „Zeszytów” odczytuję prawdy życiowe, wskazówki dotyczące życia osobistego, jak i rodzinnego. Uczą mnie właściwych relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, z sobą samym.

Dostępne w prenumeracie, sześć razy w roku docierają do domów Czytelników, wnosząc tam radość, pokój i nadzieję. Przez wielu oczekiwane z tęsknotą, są jak odwiedziny wyjątkowego Gościa. To Maryja przychodzi, by zaprosić swoje ukochane dziecko na wędrówkę drogami wiary ku Jej Umiłowanemu Synowi. To zaproszenie kieruje do każdego, kto jest Jej czcicielem, oczekując, że zostanie przyjęta również przez to zwyczajne i niepozorne czasopismo, jakim są „Zeszyty Maryjne”.

Maria Nowakowska

Prenumeratę możesz zamówić dokonując przelewu:

Centrum Formacji Maryjnej, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń

Nr konta 85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

przez internet na stronie www.lichen.maryja.pl

prenumerata roczna (zwykła) 30 zł / prenumerata roczna (dar serca) 50 zł

szczegółowe informacje: tel. (+48) 63 270 77 20

 

 

 

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

      

       logo 777bialeeee

 

 

               Polityka prywatności

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary