lipiec-sierpień 2017

Matka Boża Licheńska, Słuchająca Matka

   15 sierpnia 2017 roku będziemy obchodzili 50. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Ksiądz kard. Stefan Wyszyński takimi słowami modlił się, nakładając koronę na skronie Maryi: „Najlepsza Matko nasza, Matko Kościoła, Matko ziemi naszej! Wiemy, że jak dotychczas, tak i nadal błogosławioną zwać Cię będą wszystkie narody, a więc i Naród polski, Kościół w Polsce, cała Ojczyzna, wszystkie serca, każda rodzina, każdy ojciec, matka, dziewczę, młodzieniec, każde dziecko i niemowlę! Ty bowiem jesteś Zwycięską Matką Boga, a zwyciężasz przez miłość. Zawierzamy się Twojej miłości i prosimy, abyś Ty, która dałaś światu umiłowanego Syna Bożego, dała nam przez Niego gorącą miłość Boga i braci. Amen” (15 VIII 1967).
   W bieżącym numerze „Zeszytów Maryjnych” zapraszamy Czytelników na duchową pielgrzymkę do licheńskiego sanktuarium, by kontemplować piękno zawarte w maleńkim wizerunku Tej, która przybliża nam niepojętą tajemnicę Bożej miłości (str. 40-45). W Modlitewniku maryjnym (str. 22-25) zanosimy prośby do licheńskiej Patronki szczęścia rodzinnego o dar potomstwa, za dzieci, za małżeństwa zagrożone rozpadem, o szczęśliwą starość i za osoby uzależnione od alkoholu. Autorzy ukazują Najświętszą Panią jako wywyższoną w pokorze zarówno we Wniebowzięciu (str. 10), jak i Jej ukoronowaniu (str. 14). Jako ubłogosławioną przez Boga i błogosławioną przez ludzi (str. 16). Tą, która słucha z uwagą swoje dzieci i spieszy im z pomocą (str. 18, 19).
   Zachęcamy naszych Czytelników, by czas wakacji, odpoczynku i regeneracji sił fizycznych, był również dla wszystkich czasem odbudowywania więzi z Chrystusem. Zawierzmy ukochanej Matce siebie samych, a Ona zaprowadzi nas bezpieczną drogą do Jezusa. Pomoże nam w tym najnowszy numer „Zeszytów”.

 

 Spis treści

 

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

 

      

      logo 777bialeeee

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary