kwiecień-czerwiec 2017

   Matka Pokoju 2Świat, w którym żyjemy potrzebuje pokoju. Nadal wiele narodów pogrążonych jest w bratobójczych wojnach, zło terroryzmu się panoszy i więcej wśród polityków kłótni niż współpracy dla dobra wspólnego. Pokoju brakuje także w naszych rodzinach, środowiskach pracy i w naszych sercach. Stąd też wciąż trzeba zabiegać o dar pokoju, którego Dawcą jest Bóg. Należy przed Nim otwierać nasze serca na łaskę pokoju i czynić wszystko, aby go wprowadzać w codzienne życie. Wzorem takiej postawy jest Maryja, Ta, która przyjęła Pokój – Jezusa Chrystusa – i dała Go światu. Maryja Niepokalana jest przykładem człowieka pokoju, żyjącego w harmonii z Bogiem i z ludźmi.
   Jeśli brakuje pokoju w ludzkim sercu, w rodzinie, w świecie, to wtedy trudno mówić o szczęśliwym życiu. Nic w nim się nie układa, bo brak pokoju niszczy radość, harmonię, wzajemne relacje. Stąd też ciągle tęsknimy za pokojem i go szukamy. Trzeba jednak pamiętać, że prawdziwego pokoju nie osiągniemy tylko ludzkimi zabiegami, bo jest on darem Boga. Naszym zadaniem jest otwierać serce na ów Boży dar i przyjmować go w wierze. Człowiek ogarnięty Bożym pokojem będzie nim promieniował na innych, czyli obdarzał ich miłością.
   Drodzy Czytelnicy! Prezentujemy kolejny numer „Matki Pokoju”, pisma, którego celem jest formowanie gorliwych apostołów pokoju, czyli ludzi, którzy troszczą się o pokój w swoim sercu i na świecie. Mamy nadzieję, że nasze czasopismo jeszcze lepiej będzie Wam służyło. Zachęcam do owocnej lektury.

Spis treści:

MP 2 2017 spis

 

 

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

 

      

      logo 777bialeeee

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary