18-20 maja

Duch Święty zstąpi na Ciebie... (Łk 1,35)

Z Maryją przyjmujemy dary Ducha Świętego

 

   Dary Ducha Świętego są nam dane, pozostaje tylko zgodzić się na ich przyjęcie, jak uczyniła to Maryja swoim fiat. Pokorna Służebnica Pańska została napełniona darami Ducha, by stać się – co znajdujemy w Litanii loretańskiej – „Stolicą mądrości” (dar mądrości), „Panną wierną” (dar rozumu), „Matką dobrej rady” (dar rady), „Wieżą Dawidową” (dar męstwa), „Królową Proroków” (dar umiejętności), „Przybytkiem sławnej pobożności” (dar pobożności), „Zwierciadłem sprawiedliwości” (dar bojaźni Bożej). 
   Czy jesteś gotów na przyjęcie darów Ducha, które Bóg przygotował dla Ciebie? Otwórz swoje serce i wraz z Maryją wypowiedz pokorne fiat – podążaj drogą doskonałości, jak święta i doskonała jest Matka Twoja, Maryja Niepokalanie Poczęta.
   Zapraszamy – odkryj dary Ducha, które nosisz w sobie!

   

8-10 czerwca

Piękno życia z Maryją

Rekolekcje dla poszukujących Maryjnych inspiracji życia

 

    W Maryi odnajdujemy wzór życia pięknego i szczęśliwego. Uczymy się od Niej, w jaki sposób wykorzystać każdą godzinę życia, aby stale przybliżać się do Boga i radować się Jego obecnością. 

   Zapraszamy, by w ciszy licheńskiego sanktuarium, przed cudownym obrazem Matki Bożej, Nauczycielki pięknego życia, w świetle Jej przykładu, odkryć sens powołania do pięknego życia, inspiracje i motywacje, by o takie życie gorliwiej zabiegać i nim się cieszyć.

 

   

15-17 czerwca

Arcydzieło Ducha Świętego

Rekolekcje maryjne o godności i powołaniu człowieka

 

   Duch Święty uczynił Ją swoim Arcydziełem, całą świętą i czystą pod względem duchowym i cielesnym. Przyozdobił najpiękniejszymi klejnotami cnót, a Jej serce przepełnił łaskami. Błogosławiona Dziewica stała się lśniącym Zwierciadłem odbijającym blask doskonałości Stwórcy. Taką Ją chciał mieć, taką uczynił: doskonałą w Jej człowieczeństwie duchowym i cielesnym, bo tylko taka, doskonała – nieskalana – mogła wydać na świat Syna Bożego. I takich chce nas, dzieci swoje, na wzór Maryi mieć Ojciec Niebieski, czystych w godności człowieczeństwa, w ciele i w duchu, i świętych – wolnych od grzechu na drogach codzienności. Bóg chce, by Jego dzieci na wzór Matki, z pobożnością wsłuchiwały się w słowo Boże i z pokorą, w wolności serca, odpowiadały fiat na Boże wezwanie.

   Każdego – także Ciebie – Bóg powołuje na drogę świętości. Zapraszamy, byś w naszej rekolekcyjnej wspólnocie wsłuchał się w to wezwanie, rozważył je i umocniony darami Ducha Świętego, jak Maryja, bez lęku, odpowiedział Bogu fiat.

 

   

rek 620-22 lipca

Być z innymi jak Maryja

Rekolekcje o budowaniu relacji z ludźmi

 

    Maryja jest naszą ukochaną Matką, która nie tylko z czułością i miłością pochyla się nad swoimi dziećmi, ale wzywa nas do dojrzałości w miłości Bożej na Jej wzór. Do stawania się jak Ona miłymi dla ludzi, tzn. miłującymi ich – nie tylko słowem, lecz także czynem. Tego chce nas uczyć Maryja – budowania relacji z ludźmi w autentycznej miłości. Pozwól Matce nauczyć się pięknie kochać i czynić dobro z miłości. Zapraszamy.

   

 

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

 

      

      logo 777bialeeee

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary