24-26 maja

Piękno życia z Maryją

Rekolekcje dla poszukujących Maryjnych inspiracji życia

   Zapraszamy, by w ciszy licheńskiego sanktuarium, przed cudownym obrazem Matki Bożej, Nauczycielki pięknego życia, odkryć sens powołania do pięknego życia inspirowanego przykładem życia Matki Chrystusa, odnaleźć motywacje, by o takie życie gorliwiej zabiegać i nim się cieszyć. Życie piękne to życie błogosławione przez Boga, zanurzone w Jego miłosierdziu i pełne Jego łask.

   W Maryi odnajdujemy wzór życia pięknego i szczęśliwego. Uczymy się od Niej, w jaki sposób wykorzystać każdą godzinę życia, aby nieustannie przybliżać się do Boga i radować się Jego obecnością.


31 maja - 2 czerwca

 Maryja – Uczennica i Misjonarka


Rekolekcje maryjne dla poszukujących Jezusa

   Maryja była pierwszą i najpilniejszą Uczennicą Chrystusa. Nie pozwoliła żadnemu Jego słowu „upaść na ziemię”, ale wciąż powracała do nich, rozważając je w sercu. Pokazuje nam, że tak właśnie mamy Go szukać i tak możemy Go znaleźć. Tak jak kiedyś zaniosła Ona Jezusa w dom Elżbiety, a po Jego Zmartwychwstaniu przygarniała do serca tych, którym Go brakowało, by dzięki Niej było im bliżej do Niego, podobnie czyni i dziś. Jest Misjonarką przybliżającą Jezusa tym, którzy Go przy Niej szukają – również w licheńskim sanktuarium.

   Zapraszamy wszystkich, którzy przy Licheńskiej Matce chcą znaleźć się bliżej Jezusa i stać się Jego pilnymi uczniami.

 

7-9 czerwca

Duch Święty zstąpi na Ciebie... (Łk 1,35)

Z Maryją przyjmujemy dary Ducha Świętego

 

   Dary Ducha Świętego są nam dane, pozostaje tylko zgodzić się na ich przyjęcie, jak uczyniła to Maryja swoim fiat. Pokorna Służebnica Pańska została napełniona darami Ducha, by stać się – co znajdujemy w Litanii loretańskiej – „Stolicą mądrości” (dar mądrości), „Panną wierną” (dar rozumu), „Matką dobrej rady” (dar rady), „Wieżą Dawidową” (dar męstwa), „Królową Proroków” (dar umiejętności), „Przybytkiem sławnej pobożności” (dar pobożności), „Zwierciadłem sprawiedliwości” (dar bojaźni Bożej). 
   Czy jesteś gotów na przyjęcie darów Ducha, które Bóg przygotował dla Ciebie? Otwórz swoje serce i wraz z Maryją wypowiedz pokorne fiat – podążaj drogą doskonałości, jak święta i doskonała jest Matka Twoja, Maryja Niepokalanie Poczęta.

   Zapraszamy – odkryj dary Ducha, które nosisz w sobie!

 

14-16 czerwca

Modlitwa z Maryją

 Z Maryją uczymy się modlić

   Matka – to przeważnie ona uczy dziecko znaku krzyża, prowadzi małą rączkę od czoła ku piersi i od lewego ramienia ku prawemu. To ona stopniowo pomaga zapamiętać modlitwy, od tej najprostszej do Anioła Stróża, aktów wiary, po Zdrowaś Maryjo i Ojcze nasz. A jakiej modlitwy uczy nas Najdoskonalsza Matka i Najpobożniejsza Uczennica Chrystusa, Maryja. Znamy Jej Magnificat – pieśń uwielbienia Boga; słowa prośby do Syna w Kanie Galilejskiej – ufną modlitwę prośby; jak też pytanie podczas Zwiastowania «Jakże się to stanie». Maryja uczy nas z pokorą i ufnością zwracać się do Boga, by wysławiać Jego miłość, zawierzać Mu sprawy dnia codziennego, jak też zadawać trudne pytania, bez lęku i wyrzutów. Maryja uczy nas rozmawiać z Bogiem. Jej modlitwa to dialog otwartego Serca.

   Zapraszamy. Jeżeli chcesz nauczyć się sztuki dialogu z Bogiem w szkole Maryi, przyjedź na nasze rekolekcje. Warunki przyjęcia do szkoły Maryi? – gorliwość serca.          

 

28-30 czerwca

„Jakże się to stanie?” (Łk 1,34)

Rekolekcje maryjne o kształtowaniu sumienia i rozpoznawaniu woli Bożej


   Jakże się to stanie? – pytaniem tym Maryja zachęca nas do poszukiwania prawdy, by bez lęku, w duchu pokory, u Boga szukać odpowiedzi na nękające nas wątpliwości. W wielu różnych sytuacjach, kiedy nie wiemy, jakiego dokonać wyboru, jak postąpić, do końca nie rozumiemy dziejących się spraw w naszym życiu, a bardzo chcemy nadać im sens, szukamy osoby, która nam pomoże, pokieruje nami. Nie zawsze niestety jest to przewodnik godny zaufania, a drogi, którymi chce nas poprowadzić, nie są Bożymi drogami.
   Maryja, nasza Przewodniczka po drogach wiary, wskazuje nam na Jezusa – Drogę, Prawdę i Życie. Do Niego chce nas poprowadzić, byśmy oświeceni Bożą mądrością, w sumieniach odczytywali znaki działania Bożego i przyjmowali wolę Tego, który jest Panem dziejów, Panem naszego życia.

Jeżeli Twoimi myślami targają wątpliwości, w sercu czujesz niepokój, a na usta cisną się pytania: Jak? Dlaczego? Zapraszamy Cię na nasze rekolekcje, gdzie pod przewodnictwem Maryi podążysz drogami Bożej Prawdy i usłyszysz głos Boga w swoim sumieniu.

 

5-7 lipca

5 kroków do dobrej spowiedzi

Rekolekcje z Maryją, Ucieczką grzeszników

 

   Może nie byliśmy już dawno u spowiedzi, a może chodzimy regularnie, ale traktujemy ją zdawkowo, zapominamy o warunkach, które czynią naszą spowiedź w pełni owocną. Może mamy trudności z wypowiedzeniem jakichś ciążących nam grzechów, a może wątpimy w jej moc w pokonywaniu naszych słabości. Maryja, Ucieczka grzeszników, zaprasza nas, byśmy w licheńskim sanktuarium odnaleźli odwagę i jasne spojrzenie na stan naszej duszy. Abyśmy z Jej pomocą odbyli dobrą spowiedź i doświadczyli miłosiernej obecności Chrystusa i łaski Jego przebaczenia. A w ten sposób odnowieni wewnętrznie, rozpoczęli nowy etap życia z Bogiem.

Zapraszamy wszystkich pragnących odrodzić się duchowo dzięki głębszemu zrozumieniu i przeżyciu sakramentu przebaczenia i pojednania z Bogiem.

 

rek 619-21 lipca

Być dla innych jak Maryja

Rekolekcje o budowaniu relacji z ludźmi

 

    Maryja jest naszą ukochaną Matką, która nie tylko z czułością i miłością pochyla się nad swoimi dziećmi, ale wzywa nas do dojrzałości w miłości Bożej na Jej wzór. Do stawania się jak Ona miłymi dla ludzi, tzn. miłującymi ich – nie tylko słowem, lecz także czynem. Tego chce nas uczyć Maryja – budowania relacji z ludźmi w autentycznej miłości. Pozwól Matce nauczyć się pięknie kochać i czynić dobro z miłości. Zapraszamy.

   

 

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

 

      

      logo 777bialeeee

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary